Stichting ‘Vakmensen’ wordt het nieuwe arbeidscentrum in Zwolle!

De afgelopen maanden is er veel gesproken en gebrainstormd met mensen uit het werkveld. Bedrijfsbezoeken zijn afgelegd bij andere arbeidscentra om op die manier inspiratie op te doen voor de toekomst van Vakmensen. Met deze ervaring en kennis verwachten wij een professioneel arbeidscentrum neer te zetten voor de regio Zwolle, waar zorg, re-integratie, arbeid en ondernemerschap elkaar versterken.

In oktober 2018 heeft de RIBW GO bekend gemaakt vier dagbestedingslocaties te sluiten. Eén van deze dagbestedingslocaties is de Werkelaar te Zwolle. Publish Impulse Group heeft als klant van de Werkelaar belang bij continuïteit van de Werkelaar. Op 30 januari 2019 hebben RIBW GO en Publish Impulse Group afgesproken om twee maanden exclusief met elkaar te onderhandelen over een doorstart.

Inmiddels zijn we in een ver gevorderd stadium als het gaat om de overname van de Werkelaar, maar hebben we de termijn van 2 maanden verlengd naar 3 maanden. De Werkelaar zal in de nieuwe situatie een stichting worden. De nieuwe naam van de stichting wordt: ‘Vakmensen’. Wij zien de cliënten van de Werkelaar als vakmensen. Wie je ook bent en wat je ook doet, je bent een vakmens! Werkzaamheden die worden uitgevoerd door de vakmensen dragen op veel verschillende manieren waarde bij. De vakmensen hebben een plek om te werken, bedrijven kunnen werkzaamheden uitbesteden en het bedrijfsleven kan profiteren van de vakmensen op het moment dat zij (weer) klaar zijn voor de reguliere arbeidsmarkt. Met Vakmensen zetten wij een arbeidscentrum neer, waar men een echt ‘vak’ kan leren. Een arbeidscentrum niet alleen voor mensen uit de GGZ, maar ook mensen die lopen bij het UWV, mensen uit de bijstand, mensen met een taalachterstand etc. Op deze manier willen we mensen met verschillende afstanden tot de arbeidsmarkt begeleiden naar werk of ‘arbeid’ bieden in een veilige omgeving..

De activiteiten waarmee wordt gestart zijn:
  • Reparatie, montage en verkoop van fietsen
  • In- en verpakwerkzaamheden
  • Grafische vormgeving en printen
  • Groenvoorziening in de wijk
  • Klussen in de wijk
  • Verhuiswerkzaamheden

Er worden nieuwe opdrachten aangenomen!

Heeft u een nog een vraag?

Neem contact met ons op, door middel van het onderstaande contact formulier,

8 + 2 =

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

7 + 12 =